Varför remittera till AWAKE?

Vi värdesätter samarbetet med våra remitterande veterinärer.  Vi är tillgängliga, tydliga och transparenta i vår kommunikation, och som remittent kommer du få möjlighet att löpande ta del av patientens diagnostik och behandling. Vi ser dig som en partner och är övertygade om att ett team bestående av dig som remittent, djurägaren och vår personal, tillsammans kan göra det bästa för varje individuell patient.

Tillgänglighet

Vi är tillgängliga. Du kan nå oss via hemsidan, email eller telefon. Vi uppmuntrar till men kräver inte att du fyller i remiss-formulär för att remittera till oss. Har du mycket att stå i så räcker det bra med ett kort samtal. Vi vet hur mycket våra familjeveterinärer brukar ha att göra och vårt mål är att underlätta.

Samarbete

Vi föredrar att jobba tillsammans istället för att konkurrera mot andra veterinärer. Vi erbjuder därför inte förebyggande/rutinåtgärder såsom vaccin, kastration eller besiktning som konkurrerar med din verksamhet. Vi säljer heller inte foder eller fodertillskott.

Kompetens

Vi är kompetenta och effektiva. Då vår akutmottagning är bemannad av erfarna veterinärer (ofta med internship eller specialistutbildning hund/katt) och sköterskor så har vi även korta väntetider.


Kunskapsutbyte

Vi tror på samarbete och kunskapsutbyte över alla gränser. Vi välkomnar därför dig som remittent att besöka oss och om du önskar kan du följa med din remitterade patient till AWAKE och se hur vi arbetar.

AWAKE Outreach

Vi vill göra världen bättre. Därför går en del av vår vinst till vår ideella gren AWAKE Outreach där vi jobbar för att förbättra djurvälfärd och främja ONE HEALTH globalt.

Transparens

Vi är transparenta. I tillägg till att vi välkomnar dig får du även möjlighet att logga in och följa din remitterade patients journal löpande.