Välkommen, Michael Brückner, europeisk specialist i kirurgi (Dipl ECVS). Du är ett stort namn inom kirurgi och speciellt minimal invasiv kirurgi. Berätta lite om din bakgrund och varför du valde att specialisera dig inom just detta område?
När jag började jobba som specialist inom kirurgi jobbade jag mycket med ortopedi vilket var väldigt spännande, men också ofta väldigt invasivt. Med tiden utförde jag mer och mer artroskopi och sen minimalt invasiva frakturoperationer. Målet för varje kirurg bör vara att minska trauma och speciellt smärta hos sina patienter, vilket man kan göra bäst genom minimal invasiv kirurgi. Dessutom medför de tekniska framstegen att vi får en helt otrolig upplösning från kameran på skärmen och ser mycket mer detaljer än vid öppen kirurgi. Det innebär också att vi kan göra ett mycket bättre jobb.

Av alla ställen du hade kunnat jobba; varför just AWAKE?
Konceptet att alla medarbetare är involverade i företaget på olika sätt och att specialistmedicin står i huvudfokus istället för att driva fram den ekonomiska delen fascinerade mig direkt och därför vill jag hjälpa till att driva detta koncept framåt.

Var har du jobbat tidigare?
Initialt utbildade jag mig som djursjukskötare och fysioterapeut för djur, innan jag pluggade till veterinär i Leipzig och Zürich. Därefter gjorde jag två internship, ett på Specialistdjursjukhuset i Augsburg och det andra på Universitet i Gießen. Där hittade jag också min fascination för interventionell radiologi (ingrepp genom kärl eller kroppsöppningar under genomlysning). Efter jag gjort min doktorsavhandling i Zürich påbörjade jag min specialistutbildning inom kirurgi (residency) på Specialistdjursjukhuset i Augsburg. Efter avklarad examen till europeisk specialist inom kirurgi år 2014 har jag jobbat på olika ställen i världen, såsom Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA, Kanada och sista åren i Sverige.

Du har ju utmärkt dig specifikt inom IR/IE. Vad innebär egentligen IR/IE?
Interventionell radiologi (IR) är ett mediciniskt specialområde vilket används för diagnostik och terapi vid olika sjukdomar. Idén bakom IR är att kombinera ”image guidance” med minimal invasiv teknik för att minska risken och smärtan för patienten. För att kunna genomföra denna typ av operationer krävs väldigt speciell utrustning liksom specialkunskap. Fler och fler ingrepp kan utföras med hjälp av IR, antingen genom kärl eller naturliga kroppsöppningar. Många ingrepp kan utföras under enbart genomlysning och andra är en kombination av antingen endoskopi (IE) eller öppen kirurgi och genomlysning.

Vilken typ av patienter kan bokas till dig?
Jag brinner för alla typer av avancerade ingrepp, stora mjukdelsoperationer, thoraxkirurgi, onkologiska ingrepp med rekonstruktion, neurokirurig inkl. hjärnkirurgi och laserkirurgi. Men framför allt tycker jag om laparoskopi respektive thorakoskopi (titthålskirurgi) och ingrepp via kärl såsom PDA, pulmonalisstenos och intrahepatiska shuntar eller cystoskopi och ballongsprängningar i t.ex. i svalg, matstrupe eller tjocktarm. Andra exempel är patienter som behöver någon form av stent, antingen en metallspiral eller plaströr, som för trachealkollaps eller förträngningar i svalg, urinledare (uretär), urinrör (uretra) eller kärl.

Hur kommer du jobba med IR/IE på AWAKE?
Första steget kommer vara att informera kollegor och remittenter om vilka ingrepp som kan utföras via IR och vilka patienter som har nytta av dessa ingrepp. Nästa steg blir att säkerställa att all utrustning finns och att utbilda kollegor, så att vi kan erbjuda dessa ingrepp regelbundet och hjälpa patienter direkt.

Har du själv några djur?
Min sambo och jag bor på landet och har hund och katt, men en del skogsdjur kommer också förbi och hälsar på ibland.

Några ord om vad du gör när du inte arbetar?
När jag inte arbetar gillar jag att vara ute och jobba i trädgården eller vandra i naturen. Jag tycker också om att träna och umgås med mina vänner och laga mat och dricka gott vin.

Primära publikationer:

Brückner M.
Urethral stenting in a dog due to compression and invasion by a liposarcoma.
Vet Rec Case Rep; in review

Brückner M
Laparoscopic ovariectomy in a dog with type III sclerosing encapsulating peritonitis and literature review. Tieraerztl Prax 2022; 50(2): 138-143

Brückner M
Urethral stenting in a dog duet to compression and invasion by a liposarcoma
Vet Rec Case Rep 2022;e342

Brückner M
Malakoplakia of the urinary bladder in a young French Bulldog
J Am Vet Med Assoc 2021 Dec 27;260(5):543-54

Brückner M
Interventional radiologi inom veterinärmedicin (Interventional radiology in veterinary medicine)
Svensk veterinärtidning 2021; Nov: pp22-30

Brückner M, J. Wagner
Laparoscopic cryptorchidectomy in two dogs with testicular torsion
Aust Vet Pract 2021; 51(1): 26-31

Brückner M
Laparoscopic repositioning of an obstructed ventriculoperitoneal shunt catheter with laparoscopy-assisted partial omentectomy and omentopexy
Vet Surg 2019; 49(6) Suppl 1: O71-O75

Brückner M, Henrich M
Giant thymoma with benign central cystic lesions in a one-year-old pug
J Am Anim Hosp Assoc 2019; 55(6):e556-01

Brückner M
Laparoscopic treatment of hemoperitoneum in a dog with hypotension and ventricular tachycardia
Wiener Tieraerztliche Monatsschrift 2019; Ausg 5-6: Art 1

Brückner M
Laparoscopic omentalization of a pancreatic cyst in a cat
J Am Vet Med Assoc 2019; 255: 213-218

Brückner M, Heblinski N, Henrich M
Use of a novel vessel-sealing device for peripheral lung biopsies and lung lobectomies in dogs
J Small Anim Pract 2019; 60(7): 411-416

Brückner M
Mehrfachverwendung und Sterilisation eines bipolaren Gefäßversiegelungsgeräts (LigaSureTM)
Tieraerztl Prax 2018; 46(6): 427-428

Brückner M
Laparoscopic treatment of hemoabdomen in a dog after prescrotal castration
Tieraerztl Prax 2018; 46 (3): 181-186

Brückner M
Überblick über die Thorakoskopie bei Hund und Katze
Overview over thoracoscopy in dogs and cats
Kleintierpraxis 2017; 62(8): 497-514

Brückner M
Use of a newly designed interlocking nail as tie-in configuration in a comminuted femoral fracture
Wiener Tieraerztliche Monatsschrift 2017; Ausg 7-8: Art 2

Brückner M
Überblick über die Laparoskopie bei Hund und Katze
Overview over laparoscopy in dogs and cats
Kleintierpraxis 2017; 62(4): 224-246

Brückner M, Unger M, Spies M
Early clinical experience with a newly designed interlocking nail system
Vet Surg 2016; 45(6): 754-763

Brückner M
Laparoscopy for the treatment of ovarian remnant syndrome in four dogs and two cats
Tieraerztl Prax 2016; 44(2): 86-92

Brückner M
Laparoscopic cryptorchidectomy in a cat
Tieraerztl Prax 2015; 43(4): 248-252

Brückner M, Unger M, Spies M.
In Vitro Biomechanical Comparison of a Newly Designed Interlocking Nail System to a Standard DCP: Testing of Cat Femora in an Osteotomy Gap Model.
Tieraerztl Prax 2014; 42(2): 79-87

Brückner M, Schwedes C
Successful treatment of permithrin toxicosis in two cats with an intravenous lipid emulsion.
Tieraerztl Prax 2012; 40(2): 129-134

Brückner M, Klumpp S, Kramer M, Thiel C
Simple renal ectopia in a cat.
Tieraerztl Prax 2010; 38(3): 163-166

Brückner M, Klumpp S, Huisinga M, Kramer M, Ondreka N
Solitary Osteochondroma with Evidence of Malignant Transformation in a Dog and Review of the Literature.
Tieraerztl Prax 2010; 38(2): 97-105

Brückner M, Wigger A, Peppler C, Kramer M, Thiel C, Henrich M
Infiltrative lipoma in dogs – a retrospective study of five cases.
Tieraerztl Prax 2009; 37(5): 305-313

Brückner M, Unger M, Schwedes C, Bentele S, Klumpp S
Faecal retention due to an intrapelvic lipoma in a 12-year-old female cross breed dog.
Tieraerztl Prax 2009; 37(1): 28-32

Övriga publikationer

Contribution of 5 case reports to the new book “Laparoscopy and Thoracoscopy in the Dog and Cat” edited by Andrea M. Pievaroli, Roberto Properzi, Francesco Collivignarelli, and J. Brad Case
In press 2022

Monck SL, Brückner M, Ganjei J, Guedes RL, Park J, Schaaf J, Scharf VF
Laparoscopic deroofing and omentalization of renal cysts: a retrospective case review
In review in Vet Surg

Raleigh JS, Mayhew PD, Visser LC, Milovancev M, Kuntz CA, Formaggini L, Chiu H, Skinner OT, Naiman JH, Oblak ML, McAnulty JF, Hoffman CL, Brückner M, Sing A
The development of ventricular fibrillation as a complication of pericardiectomy in 16 dogs
Vet Surg 2022 Mar 7 online ahead of print

Letter to the Editor
Brückner M
Effectiveness of a bipolar vessel sealant device for ovariohysterectomy in cats with pyometra
J Feline Med Surg 2019; 21(8): 801

Heblinski N, Brückner M
Comparison of two vessel-sealing devices for laparoscopic-assisted ovariohysterectomy in dogs
Tieraerztl Prax 2018; 46(6): 363-369

Heblinski N, Doerfelt R, Klopfleisch R, Brückner M
Successful surgical resection of a functional carotid body tumor in a dog – a case report
Aust Vet Pract 2018; 48(1): 8-11

Borak D, Wunderlin N, Brückner M, Schwarz G, Klang A
Slipped capital femoral epiphysis in 17 Maine Coon cats
J Feline Med Surg 2017; 19(1): 13-20

Borak D, A. Klang, Brückner M
Skeletal solitary osteochondroma of the distal radius in a twelve-year-old European shorthair cat
Wiener Tieraerztliche Monatsschrift 2016; Ausg 11-12: Art 4

Wagner J, Brückner M, Rieker T
Primärer Hyperparathyreoidismus: Retrospektive Betrachtung einer Fallserie von fünf Patienten mit Nebenschilddrüsentumoren im Jahr 2013
Kleintiermedizin 2014; 6: 270-273

Buechel RR, Pazhenkottil AP, Herzog BA, Brueckner M, Nikoulou R, Ghadri JR, Küest SM, Wyss CA, Husmann L, Kaufmann PA.
Prognostic performance of low-dose coronary CT angiography with prospective ECG triggering
Heart. 2011 Sep;97(17): 1385-1390

Herzog BA,Buechel RR, Katz R, Brueckner M, Husmann L,Burger IA, Pazhenkottil AP, Valenta I, Gaemperli O, Treyer V, Kaufmann PA.
Nuclear myocardial perfusion imaging with a cadmium-zinc-telluride detector technique: optimized protocol for scan time reduction
J Nucl Med. 2010 Jan;51(1): 46-51

Categories:

Tags:

Comments are closed