Clarence Kvart är ett stort namn inom kardiologi med både svensk och europeisk specialistkompetens. Berätta lite om din bakgrund och varför du valde att specialisera dig inom just kardiologi?

Jag gick veterinärutbildningen i Stockholm på den anrika gamla veterinärhögskolan vid vackra Brunnsviken. Som student assisterade jag en gästforskare från USA, Peter Lord, som gjorde en avhandling om diagnostik av hjärtfel på hundar och jag blev anställd som amanuens och fick ansvara för utbildningen om EKG och hjärtljud för veterinärstudenterna.

Kort efter min veterinärexamen fick jag med hjälp av Peter Lord besöka och arbeta med dåtidens världsledande veterinärkardiologer på två olika veterinärhögskolor och New Yorks största djursjukhus. Efter hemkomst fick jag fortsatt tjänst på Veterinärhögskolan och kunde ägna mig åt forskning, undervisning och kliniskt arbete med inriktning på hjärtsjukdomar som så småningom ledde till en professur. I mitten av 80 talet etablerade jag ett hjärtlab vid medicinkliniken på Veterinärhögskolan i Uppsala som blev ett framgångsrikt center för klinisk kardiologi, forskning och undervisning. Verksamheten drivs idag vidare av mina f.d. doktorander.

Du har publicerat ett stort antal artiklar artiklar. Är det något specifikt område du är eller har varit särskilt intresserad av?
Mitt största intresse är hjärtsviktens patofysiologi och diagnostik/behandling av hjärtsjukdomar.

Av alla ställen du hade kunnat jobba; varför just AWAKE?
Intressant att få arbete med hjärtpatienter på en mycket välutrustad klinik i samarbete med ett synnerligen kompetent team.

Har du själv några djur?
Min familj har en isländsk fårhund, två katter och två hästar samt 10 höns.

Några ord om vad du gör när du inte arbetar?
Fritiden ägnas gärna åt familjen, motion och båtliv i skärgården.

Categories:

Tags:

Comments are closed