På AWAKE Djursjukhus ser vi familjeveterinären som en partner 

Vi värdesätter samarbetet med våra remitterande veterinärer.  Vi är tillgängliga, tydliga och transparenta i vår kommunikation, och som remittent kommer du få möjlighet att löpande ta del av patientens diagnostik och behandling. Vi ser dig som en partner och är övertygade om att ett team bestående av dig som remittent, djurägaren och vår personal, tillsammans kan göra det bästa för varje individuell patient. 

Varför remittera till AWAKE?

  • Vi är tillgängliga. Du kan nå oss via hemsidan, e-mail eller telefon. Vi uppmuntrar till, men kräver inte att du fyller i remiss-formulär för att remittera till oss. Har du mycket att stå i så räcker det bra med ett kort samtal.  Vi vet hur mycket våra familjeveterinärer brukar ha att göra, och vårt mål är att underlätta.
  • Vi tror på samarbete och kunskapsutbyte över alla gränser. Vi välkomnar därför dig som remittent att besöka oss, och om du önskar kan du följa med din remitterade patient till AWAKE och se hur vi arbetar. 
  • Vi är transparenta. I tillägg till att vi välkomnar dig får du även möjlighet att logga in och följa din remitterade patients journal live. 
  • Vi är kompetenta och effektiva. Då vår akutmottagning är bemannad av erfarna veterinärer (ofta med internship eller specialistutbildning hund/katt) och sköterskor så har vi även korta väntetider.
  • Vi föredrar att samarbeta framför att konkurrera. Vi erbjuder därför inte förebyggande/rutinåtgärder såsom vaccin, kastration eller besiktning som konkurrerar med din verksamhet. Vi säljer heller inte foder eller fodertillskott. 

Hur vi skiljer oss från mängden

  • Vi är personalägda. Vi kan branschen väl och vi ser er remittenter som kollegor.
  • Vi erbjuder föreläsningar, handledning samt vidareutbildning. För alla. Över alla gränser.
  • Vi är samhällsengagerade. Teamet bakom AWAKE Djursjukhus driver sedan fyra år den ideella veterinärmedicinska organisationen AWAKE Outreach. Via AWAKE Outreach kan vi bidra med kunskap för att förbättra djurvälfärd samt främja ”One Health- and One Welfare-principles” globalt.

Categories:

Tags:

Comments are closed