Integritetspolicy för AWAKE Djursjukhus AB


Senast uppdaterad: 2021.05.18

25. maj 2018 ersatte den nya Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, förkortat GDPR) den svenska Personuppgiftslagen. Förordningen innehåller regler för hur personuppgifter ska behandlas inom EU, och gäller även för övriga länder som riktar sig mot EU.

Du kan läsa mer om GDPR på Dataskyddsföreningens webbplats:
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/

Vår hantering av dina personuppgifter
AWAKE Djursjukhus AB sparar ditt namn och personnummer för att kunna identifiera dig och undvika dubbletter i vårt system. Din adress, e-mailadress och ditt telefonnummer sparas som kommunikationskanaler. Om du är kund hos oss sparar vi uppgifter om ditt djur inklusive försäkringsnummer för journalföring och kontakt med ditt försäkringsbolag, till exempel vid en direkreglering.

AWAKE Djursjukhus kan komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som legalt är självständigt ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter. Exempel på sådana företag är statliga myndigheter och försäkringsbolag. 

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden (företag som behandlar personuppgifter för vår räkning). Vi har skriftliga avtal med dessa, där de garanterar säkerheten till dina personuppgifter. Exempel på personuppgiftsbiträden är systemleverantörer med supportbehörighet till journalsystem, e-receptleverantör, bolag som förvaltar vår IT-miljö och externa laboratorier.  

Journalföring
Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård måste vi föra journal för ditt djur (och i samband med det behandla uppgifter om dig och ditt djur). Journalen måste sparas i minst 5 år. AWAKE Djursjukhus AB sparar journaler i 10 år för att minimera risken att värdefull information om djurets hälsa och vård försvinner under djurets livstid. Journalen ska kunna visas upp vid kontroll av tillsynsmyndighet (Statens jordbruksverk) och på begäran av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Läs mer här:
SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

När du kontaktar oss
När du kontaktar oss via e-mail eller kontaktformulär på webben sparar vi dina uppgifter för att kunna hantera ärendet.  Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi lagrar, varför vi lagrar dem och hur de lagras. Om några uppgifter är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade. Du har även rätt att begära dina uppgifter raderade samt att neka användning av dina uppgifter för specifika ändamål. 

Frågor eller synpunkter?
Har du frågor gällande hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på  info@awakedjursjukhus.se